Как да осчетоводите доходите си от каравана под наем.

Летният сезон свърши отдавна и вече уверено планираме следващият. За да помогнем на всички собственици на каравани и бунгала, с които работим решихме в тази статия да опишем накратко как най-лесно бихте могли да се справите с това.

Още от самото начало компанията, която стои зад платформата karavani.bg – “Каравани БГ” ООД отговартя на всички нормативни и законови изисквания. Отношенията ни с наемодатели и клиенти са регламентирани в отделни договори, в които детайлно сме описали задълженията и отговорностите на двете страни.
Всички плащания се извършват по банков път и следва да бъдат декларирани от двете страни.

Независимо дали развивате бизнесът по отдаване на каравани и/или бунгала под наем като юридическо или физическо лице в края на годината дължите данък в размер 10% от стойността на приходите. Ако развивате бизнеса си като физическо лице то приспаднете 10%. Всяко тримесечие декларирате получения доход с Декларация по. чл.55 от ЗДДФЛ и внасяте авансов данък на базата на извършените плащания. В края на годината подготвяте Годишната данъчна декларация и изчислявате окончателния доход и дължим данък ()

В края на годината ние издаваме протокол на всеки собственик, с който работим, в който описваме какви са постъпилите суми, за кои резервации и каква е общата сума на резервациите и комисионната ни. Затова изискваме допълнително 3 имена и ЕГН от тези от вас, които не са ги попълнили в договорите, които регламентират отношенията ни.
Този документ може да послужи за основа на годишната данъчна декларация, която всяко физическо лице, което получава приходи от търговска дейност следва да подаде.

В края на годината подаваме Справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ, която се засича с подадената ГДД от ваша страна. В случай, че не сте декларирали доходите си до 30 април следващата година, НАП ще се свържи с вас и ще поиска да декларирате доходите си и да платите дължимия данък. Това може да доведе до административно наказание.

Ако имате нужда от допълнително съдействие с оформянето на годишната декларация можем да ви свържем с нашите счетоводители за да ви помогнат с това.

Повече детайли за осчетоводяването като физическо лице може да научите в сайта на НАП: https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite/danak-vurhu-dohodite-na-fizicheskite-lica

Nick
Author: Nick

Здравейте,
как можем да ви помогнем?