Анулиране на резервация

Всеки наемател има право да се откаже или анулира своята резервация единствено и само при точно определени условия, изрично обявени на тази страница, както и в Раздел IX от Общи условия за ползване на платформата Karavani BG.  Не се допускат изключения от тези условия, освен при изричното съгласие на собственика, както и на Администратора на платформата.

 

 

 • Анулиране на резервация преди потвърждение

 

Всеки има право да отмени резервация преди нейното потвърждение и заплащане, ако са налице следните условия:

 1. До деня на настаняване остават най-малко 72 часа (3 дни)
 2. Отмяната е направена в срок до 24 часа от момента на изпращане на заявката за резервация

 

 

 • Анулиране на резервация след потвърждение – пълно възстановяване на заплатената сума

 

Всеки има право да отмени резервация, която е потвърдена, съответно заплатена при определени условия, обявени индивидуално от собственика във всяка отделна обява за място за настаняване.

Стандартните опции за право на анулиране, измежду които всеки собственик може да избира са:

 1. Удължен период за анулиране – 30 календарни дни преди настаняване;
 2. Краткосрочен период за анулиране –  14 календарни дни преди настаняване;

При изпратено предизвестие за анулиране в рамките на периода, посочен като приложим за избраното място за настаняване, получавате възстановяване на заплатената сума в размер на 100 % в срок до 14 календарни дни от датата на отмяна.

 

 

 • Анулиране на резервация след потвърждение – частично възстановяване на заплатената сума

 

Всеки има право да отмени резервация, която е потвърдена, съответно заплатена при определени условия, в срок по кратък от посочения в раздел II, при условие че се удържи половината от заплатената сума.

 

Стандартните опции за право на анулиране, с цел частично възстановяване, зависят от приложимия период за стандартно анулиране (с цел пълно възстановяване)

 1. При удължен период за анулиране – 15 календарни дни преди настаняване;
 2. При краткосрочен период за анулиране – 7 календарни дни преди настаняване;

 

При изпратено предизвестие за анулиране в един от посочените период (в зависимост кой е приложим за избраното място за настаняване) получавате възстановяване на заплатената сума в размер на 100 % в срок до 14 календарни дни от датата на отмяна.

Начини за анулиране на резервация:

 1. Чрез контакт по телефон на номер: +359 899 964 872;
 2. Чрез профила на потребителя (ако има създаден такъв)

Не се допуска анулиране на резервация или възстановяне на друг размер на заплатена сума, извън посочените по-горе хипотези.